Vertrouwenspersoon

Grensoverschrijdend gedrag
Elke sporter kan te maken krijgen met vormen van grensoverschrijdend gedrag. Dit roept emoties en vragen op, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Maak je iets mee dat naar jouw idee niet door de beugel kan? Praat erover en/of meld het. 
 
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij het volgende:
 
Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die: 
  • door de persoon die het ondergaat, als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren (en/of);
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten (én);
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien. 
 
In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige, of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, pesten, bedreiging, discriminatie, mishandeling en belediging.* Krijg je te maken met zo’n situatie dan kun je het volgende doen.
 
Vertrouwens Contact Persoon TURNZ (VCP)
Bij TURNZ is Alla Liberova aangesteld als Vertrouwens Contact Persoon. Zij is van oorsprong Russin en aldaar Meester in de Sport geweest. Hier in Nederland heeft zij psychologie gestudeerd en is zij werkzaam in dit vak. Zij is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. Jouw vraag of gesprek wordt altijd in vertrouwen behandeld. Je kunt Alla bereiken via telefoonnummer 06-10961471 of e-mail: alla10mail@gmail.com
 
Vertrouwenspersoon KNGU
De KNGU heeft ook een vertrouwenscontactpersoon. Haar naam is Henriët van der Weg. Mail naar vanderweg@kngu.nl of bel 055.505.8735 (maandag t/m vrijdag). Jouw vraag of gesprek wordt altijd in vertrouwen behandeld.
 
Centrum Veilige Sport en Speak Up en Fier
Kun of wil je met jouw vraag niet terecht bij je eigen VCP of die van de KNGU, dan kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport van het NOC*NSF. Deze afdeling kent twee mogelijkheden om anoniem om hulp te vragen. Dit kan via Speak Up en Fier. Alle mogelijkheden om met het Centrum Veilige Sport in contact te komen vind je hier.
 
Hier vind je toelichting op de KNGU-meldcode voor grensoverschrijdend gedrag waarin de verschillende meldniveaus, actoren en stappen nog eens toegelicht worden: https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Overige/Meldcode-grensoverschrijdend-gedrag-en-meldplicht-in-de-sport.pdf

*Deze definitie is geformuleerd door www.CentrumVeiligeSport.nl van NOC*NSF
Alla Liberova
Footer
Terug naar boven