Talent Ontwikkelings Centrum

Talent Ontwikkelings Centrum

TURNZ is een KNGU Regionaal Talentontwikkelings Centrum (RTC) voor het dames turnen. Wat betekent dit?

  1. TURNZ onderschrijft het topsportbeleid van de KNGU;
  2. De topsporttrainers van Turnz ondertekenen de Beroepscode NLcoach en bezitten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
  3. Turnz beschikt full time over een vaste zaal met de juiste materialen/toestellen volgens de FIG-normen;
  4. Aanwezigheid van een multidisciplinair begeleidingsteam (sportarts, voedingskundige, vertrouwenspersoon, fysiotherapeut, technisch coördinator;
  5. Transparantie; trainingen moeten te volgen zijn voor ouders en de vereniging moet haar toptalent-trainingen jaarlijks evalueren bij kinderen en ouders en toestaan dat de KNGU steekproefsgewijs zelf ook deze enquêtes uitvoert.

De benoeming tot Talent Opleidings Centrum voor het dames turnen is een beloning voor jaren hard werken. De club mag de erkenning “KNGU-erkend RTC” gebruiken in haar publicaties en de erkenning wordt door de KNGU vermeld op haar website. De erkenning wordt in principe voor twee jaar afgegeven met een formele evaluatie na één jaar. 
“TURNZ is al lange tijd een stabiele partner van de bond. Om echter formeel benoemd te worden tot TOC hebben we TURNZ op diverse vlakken beoordeeld. De kwaliteit van de technische staf, de hoeveelheid talenten in de diverse nationale jeugd- en juniorenselecties en de topsportwaardige accommodatie voldoen aan onze benchmark. Tevens kijken we naar de samenwerking met clubs uit de regio. Door de erkenning wordt bevestigd dat TURNZ een vereniging is waar de opleiding van turntalenten in goede handen is.”

— Hans Gootjes, technisch directeur KNGU
TURNZ wordt bij haar streven om haar topsportambities waar te maken geholpen door Topsport Amsterdam. Deze organisatie is de onmisbare schakel in het creëren van de optimale randvoorwaarden voor talentvolle sporters om zich te kunnen ontwikkelen tot internationale medaillekandidaten.

Topsport Amsterdam speelt een sleutelrol in het aantrekken en organiseren van internationale topsportevenementen in de stad en biedt de Amsterdamse topsporters een podium om te kunnen excelleren in eigen stad en zo als stimulans te dienen voor de breedtesport.

Samen met partners in het bedrijfsleven, politiek, onderwijs, wetenschap, media, breedtesport en cultuur zorgt Topsport Amsterdam ervoor dat de talentontwikkeling en evenementen kunnen floreren in een optimaal topsportklimaat in de metropoolregio Amsterdam.
Footer
Terug naar boven