Sportklimaat

TURNZ hecht veel waarde aan een positief sportklimaat (breedtesport) en een positief prestatie sportklimaat (wedstrijd- en topsport) waarin iedereen met plezier en veilig kan sporten. Een veilig gevoel in de sport geldt zowel fysiek als mentaal. We proberen de sporter bijvoorbeeld zo goed mogelijk te begeleiden bij blessures, maar zorgen er ook voor dat de sporter zich tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Iedereen draagt hierin zijn verantwoordelijkheid, of je nu trainer, coach, sporter of ouder/verzorger bent.

Kernwaardes van het TURNZ sportklimaat zijn:
 • Ontwikkelen en presteren met plezier;
 • Veiligheid voor en vertrouwen in jezelf en elkaar;
 • Feedback geven en ontvangen;
 • Met respect elkaar aanspreken op gedrag
 • Transparantie;
 • Zelfreflectie; 
 • Zelfcorrectie;
 • Blessurepreventie en optimale begeleiding;
 • Expertise van derden aanbieden en ter harte nemen, zoals sportarts, diëtist, fysiotherapeut of vertrouwenspersoon.

Omgangsregels
Emotie hoort bij sport. We zien prachtige hoogtepunten, maar ook zware teleurstellingen. Dit geldt niet alleen voor de sporter, maar ook voor ouders, trainers en coaches. Hoe stimuleren we het juiste gedrag en voorkomen we ongewenst gedrag? En wat doe je als het misgaat?

We willen bij TURNZ iedereen bewust maken wat je meeneemt de zaal in of de tribune op. Heb je een goede dag gehad, of ben je chagrijnig? Ben je bang voor iets wat er misschien komen gaat in de training of wedstrijd, of heb je juist heel veel zin? Alles heeft invloed op hoe we de training of een wedstrijd ervaren en hoe we op onze omgeving reageren. En, hoe zorgen we ervoor dat iedereen hier zo helder mogelijk over blijft communiceren?

TURNZ ontwikkelt in samenwerking met Topsport Amsterdam een mentale begeleidingslijn voor zowel sporters, trainers en ouders. We doen dit om (on)gewenst gedrag inzichtelijk te maken, gewenst gedrag te stimuleren en iedereen te begeleiden in zijn of haar fysieke en mentale groei. We volgen voor de sporters de leerlijn prestatiegedrag van KNGU en NOC*NSF.

We streven naar een omgeving waarin elke sporter, trainer of ouder zich veilig voelt om wensen of gevoelens te uiten en waar iedereen zich gehoord en gezien voelt. Hierbij hoort ook het Turnz open tribune beleid. 

Hieronder proberen we aan te geven wat de rechten en plichten zijn van iedereen die betrokken is bij onze organisatie, in de vorm van omgangsregels.

Omgangsregels

Sporters
De sporter zet zich in om haar sport zo goed mogelijk te beoefenen, zich daarin optimaal te ontwikkelen en een positieve bijdrage te leveren aan de groep waar zij onderdeel van uitmaakt. Plezier in en motivatie voor de sport is de basis, leren en ontwikkelen is het doel. Bij de selectiegroepen - wedstrijdsport en vooral topsport, werken we van daaruit aan belangrijke vaardigheden, zoals het leren stellen van doelen, helder leren communiceren, het ontwikkelen van doorzettingsvermogen, zelfstandig werken, omgaan met tegenslagen (denk aan blessures) en het leren presteren onder druk. Daarbij proberen we de eigenheid van de sporter te behouden en de persoonlijke inbreng te stimuleren. De sporter wordt hierbij geholpen door het trainersteam en haar ouders/verzorgers.
 
Omgangsregels voor sporters
 • Als je op de training komt, ben je op tijd, schoon en verzorgd;
 • Je hebt een turnpak aan, eventueel met broekje, legging of trainingspak daar overheen;
 • Je hebt je trainingsmateriaal op orde, zoals bandjes, leertjes, magnesium etc. (N.B. je kunt deze spullen in Sportcentrum Ookmeer opbergen in de gemeenschappelijke ruimte);
 • We praten met elkaar en niet over elkaar;
 • We pesten niet;
 • We respecteren elkaars eigenheid, mening en visie;
 • We helpen elkaar daar waar mogelijk;
 • Tijdens een training zetten we ons voor 100% in voor onze eigen training én die van anderen;
 • We zijn blij met onze eigen prestaties én die van anderen;
 • We communiceren helder met elkaar, zowel sporters onderling als met je trainer(s). Is iets niet duidelijk dan stel je een vraag;
 • Is er een mentale en/of fysieke belemmering voor het goed doorkomen van de training, dan meld je dat bij je trainer voordat je gaat trainen;
 • Je zorgt voor de juiste, gezonde (sport)voeding voor, tijdens en na de training;
 • Als je niet kunt komen, meld je je af bij jouw trainer met reden (telefonisch of via Whatsapp);
 
Trainers/coaches
Trainers en coaches leren de basis aan van de sport. Zij proberen de sporter zo goed mogelijk te begeleiden in haar ontwikkeling: zowel individueel en in de groep, als fysiek en mentaal. Zij leren niet alleen vaardigheden op het gebied van sport aan, maar spelen, mede door het langdurige en intensieve contact, (on)bewust een belangrijke rol in de opvoeding van de sporter. Daarnaast hebben zij een voorbeeldrol voor alle sporters en anderen rondom het team. Zij bepalen zelfs voor een groot deel de sfeer en moeten zich daar bewust van zijn. 
 
Gediplomeerde trainers en coaches 
Een voorwaarde om bij TURNZ als (hoofd)trainer op een groep te staan, is dat je hiervoor in bezit bent van een geldig diploma of licentie of hiertoe in opleiding bent. Als sporter ben je daarom verzekerd dat je les krijgt van iemand die verstand van zaken heeft.
 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Alle trainers en assistenten bij TURNZ (>18 jaar) leveren een VOG aan. Buitenlandse trainers vragen we een equivalent uit hun land van afkomst af te geven.
 
Beroepscode NL-Coach
Alle coaches onderschrijven de beroepscode NL-Coach. Hierin zijn uitgangspunten geformuleerd voor de plichten van de trainers/coaches en deze zijn vertaald in duidelijke regels. Regels die bij een goede uitoefening van het vak overigens vanzelfsprekend zijn. 
 
Omgangsregels voor trainers
 • Je komt op tijd, in ieder geval 10 min. voor aanvang van de training om eventueel korte mededelingen van ouders te ontvangen;
 • Je draagt voor de turntraining gepaste kleding, bent verzorgd en schoon;
 • Je bent je te allen tijde bewust van jouw voorbeeldfunctie;
 • Je houdt je aan het door TURNZ onderschreven positief en veilig sportklimaat: je hebt een professionele houding, je hebt een open mind, je kennis is ‘up to date’  en je gaat respectvol om met sporters, collega’s en leidinggevenden in de organisatie; 
 • je zet je in voor positieve coaching: je feedback aan sporters is eerlijk, positief en opbouwend;
 • Je praat met en niet over elkaar;
 • Je spreekt andere trainers actief (doch discreet) aan op gedrag;
 • Je bent actief in het verkrijgen en geven van informatie betreffende zaken aangaande een goed verloop van de training en je rol in de organisatie;
 • Je deelt relevante informatie over de conditie van een sporter met anderen in het trainersteam als dat relevant is voor de training (Bijvoorbeeld: wat kan iemand wel of niet door blessure);
 • Je houdt een dossier bij over de sporters in je groep. Alles wat van belang is voor de sporter (bv. in de dagelijkse training/wedstrijd/ gesprekken en afspraken met sporter en ouders/incidenten) leg je kort vast in een persoonlijke map;
 • Als je door omstandigheden niet kunt komen, meld je je ruim op tijd af bij de hoofdtrainers, sporters en ouders, aangevuld met eventuele oplossingen voor de doorgang van de training;

Ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers faciliteren hun sportende kind. Zij enthousiasmeren hun kinderen en zorgen voor het vervoer van de sporters van en naar de trainingsaccommodatie. Zij geven relevante informatie tijdig door aan de trainers. Ze hebben voor een belangrijk deel de nazorg als er wat tegen zit of anders is gelopen dan gehoopt. Ouders/verzorgers dragen zorg voor gezonde voeding en voldoende rust. Zij betalen de contributie en zorgen voor de benodigde materialen. Ook kunnen zij een positieve rol vervullen door zich in te zetten bij de vereniging of voor het team. 
 
Ouders/verzorgers hebben in beginsel vertrouwen in de organisatie en de kundigheid van het trainersteam. Zij realiseren zich dat alles wat in de training gedaan wordt met een reden is; de wereld kan er vanaf de tribune anders uitzien dan op de trainingsvloer. Open communicatie is van beide kanten gewenst en gebeurt op basis van hoor- en wederhoor met betreffende personen. 
 
Daarnaast vervullen ouders/verzorgers een voorbeeldfunctie voor hun kind in de sporthal en op de tribune tijdens een training of een wedstrijd. Zij vervullen een belangrijke rol in het kleine team rondom het sportende kind. Deze rol impliceert dat zij een positieve bijdrage leveren in de sportontwikkeling van het kind, samen met trainers en andere specialisten. Reflecteren op (non)verbaal gedrag richting eigen kind, trainer(s), andere sporter(s) en ouders/verzorgers is daarin belangrijk. TURNZ probeert ouders/verzorgers zo goed mogelijk in hun rol te ondersteunen. 
 
(Top)sportouders    
Er is de afgelopen jaren veel geschreven over de uitdagingen die topsportouders kunnen ervaren. Ook als jouw kind geen toptalent is, kan het faciliteren van een sportend kind een uitdaging zijn. Lees hier de publicatie ‘Sportouder..een vak apart’ met interessante artikelen met informatie hoe je kunt omgaan met je sportende kind. https://sportplezier.nl/content/2019/09/13_9_sportoudereen-vak-apart*
 
 
Omgangsregels voor ouders/verzorgers
 • Als je trainingen bezoekt ben je rustig en verstoor je het trainingsproces niet;
 • Je mag als ouder/verzorger niet in de zaal en kleedkamers komen;
 • Korte mededelingen kunnen voor de training doorgegeven worden. Grotere zaken gaan via email;
 • Je praat met en niet over elkaar;
 • Je spreekt elkaar respectvol aan op gedrag;
 • Je meldt je kind met reden af voor de training bij de desbetreffende trainer;
 • Als er onduidelijkheden zijn, zoek je contact met de organisatie.

Communicatie

Met vragen en opmerkingen kun je bij TURNZ altijd terecht. We staan voor een open en transparante communicatie. We doen aan hoor en wederhoor. Trainers en ouders/verzorgers moeten elkaar kunnen vinden. Zij hebben beiden veel te maken met de sporter en kunnen elkaar ondersteunen. 

Communicatie gaat via de Club Assistent App en in contact met de trainer van uw kind, direct of per email. Zijn er algemene vragen dan kunt u mailen naar recreatie@turnz.nl. Voor de wedstrijdsporters zijn er ook nog andere kanalen. Kijk onder wedstrijdsport.
Footer
Terug naar boven