Wedstrijdsporter worden

Wedstrijdsporter bij TURNZ kun je niet zomaar worden. We nodigen hiervoor  (jong) talent in onze eigen club uit. Ook nemen we regelmatig talentvolle kinderen van andere verenigingen aan.

Ben je benieuwd of je in aanmerking komt? Neem dan contact op met je huidige trainer, of informeer bij Claudia Werkhoven > (meisjes) of Alexandr Chvartchenko > (jongens). In principe is de uitnodiging om in de wedstrijdsportselectie te turnen één jaar geldig. 

Hoeveel uur per week trainen wedstrijdsporters?

Een echte selectie-turncarrière start zo rond achtjarige leeftijd. Kinderen trainen dan minimaal driemaal per week zo’n 2 á 3 uur per keer. Voor diegene die meer getalenteerd zijn kan de trainingsomvang op 11-jarige leeftijd al uitgroeien tot 15 à 20 uur per week.
 

Voor die turners en turnsters, vanaf 13-jarige leeftijd, die deel gaan uitmaken van de KNGU-selecties zal in totaal zo’n 25 á 30 uur per week aan turntraining besteed worden. Waarom zijn al die trainingsuren eigenlijk nodig?

  • Turnen is een coördinatieve sport, dat wil zeggen dat door veelvuldige herhaling er een een optimale ontwikkeling van de motorische basisvaardigheden ontstaat. 
  • Turnen moet op een verantwoorde manier aangeleerd worden. De veiligheid van het turnende kind en het voorkomen van blessures staan voorop.
  • Turnen is een vroege specialisatiesport. Dat betekent dat er al op vroege leeftijd veel trainingsuren per week gemaakt worden. Jonge turners en turnsters besteden dus veel tijd aan hun sport: turnen.

Rechten en plichten van wedstrijdsporters

We gaan dit jaar weer hard trainen en de meisjes en jongens veel nieuwe dingen leren. Voor een turn(st)er is niet alleen het hebben van talent voor turnen van belang, maar ook lenigheid, kracht, doorzettingsvermogen, durf en concentratie, en een gezonde werklust!
 

Maar misschien wel het allerbelangrijkste: turnen en trainen moet plezierig zijn! Natuurlijk is het soms het best hard werken en vergt het discipline om, in plaats van te gaan zwemmen of naar een feestje te gaan, te moeten gaan trainen. Echter continuïteit is een voorwaarde voor groei.
 

Ook voor de trainers moeten deze discipline opbrengen, en het is niet leuk lesgeven, wanneer een turnster er zelf geen zin meer in heeft. Als een sporter laat zien dat hij/zij gemotiveerd is om nieuwe dingen te leren willen de trainers daar graag veel en soms extra moeite voor doen.

Het trainen en ook het doen van wedstrijden vraagt best veel van de kinderen, zowel lichamelijk als geestelijk. Soms moet je kind een feestje missen of kan met lekker weer niet gaan zwemmen, omdat hij/zij lol heeft in het turnen en zelf inzet toont.
 

Als dit niet het geval is en het kind toont dus geen inzet meer of is te weinig aanwezig op trainingen, dan kan de leiding overleggen met de ouders of het niet beter is te stoppen. Je kind kan natuurlijk ook zelf aangeven, dat zij of hij wil stoppen, of wellicht naar een lager niveau wil overstappen.

Voor de turn(st)ers die al een wedstrijdseizoen geturnd hebben, betekent dit dat zij aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om lid te kunnen blijven van een van onze selecties.

De voorwaarden zijn gebaseerd op het leren van voldoende nieuwe turnvaardigheden die ondergebracht zijn in de leerlijnen van het turnen, het hebben van een grote motivatie en doorzettingsvermogen en bovenal hard willen werken.

Waarom betalen wedstrijdsporters zoveel contributie?

Om een bepaald niveau te bereiken en succesvol aan wedstrijden mee te kunnen doen, moeten sporters uren maken. In een selectietraining moeten meer aanwijzingen gegeven worden dan in een recreatieles omdat de onderdelen die geleerd moeten worden van een hoger niveau zijn.
 

Dit vereist een hoger opgeleide coach, die een hogere vergoeding krijgt. Er wordt meer gebruik gemaakt van de zaal en de toestellen die we gebruiken zijn kostbaar. Ook zijn de groepjes kleiner dan in de normale lessen zodat de kinderen meer aandacht krijgen, dus zijn veel coaches tegelijk nodig om de veiligheid en vooruitgang van het kind te waarborgen.

Dit alles brengt financiële consequenties voor de ouders van selectieleden met zich mee. De contributie voor een wedstrijdsporter is hoog in absolute zin, maar omdat er zoveel uren getraind wordt is het bedrag per uur lager dan dat van en recreatiesporter. Om een indruk te geven: in elke eredivisieturn(st)er 'investeert' TURNZ jaarlijks omgerekend een bedrag van circa € 5.000 aan trainerssalarissen, zaalhuur en overige kosten. Voor de lagere selectiedivisies is dat nog altijd circa € 2.500 per turn(st)er.
 

Tot op heden hanteert TURNZ Amsterdam Gymnastics een contributielijst met een staffel: de eerste uren zijn duur maar naarmate je meer uren traint wordt elk uur goedkoper. Bij 15 uur is de maximale te betalen contributie bereikt: als je daarna nog meer uren per week traint hoef je die niet meer extra te betalen.
 

Naast clubcontributie zijn er nog een extra posten: de Bondscontributie (1x per jaar), magnesium, kleine benodigdheden voor de training (per trainingsgroep verschillend), wedstrijdgelden, kleding voor wedstrijden (verplicht) en stages.

Sponsoren

Contact

Turnz Amsterdam Gymnastics
Dokter Meurerlaan 7
1067 SM  Amsterdam
info@turnz.nl
Terug naar boven