Verleden en toekomst

TURNZ Amsterdam Gymnastics begon in 1987 onder de naam Turning Spirit Amsterdam (TSA) als een kleine Amsterdamse vereniging (12 kinderen, 4 trainers) met een aantal (best ambitieuze) doelstellingen. In 2011 bleek dat veel van deze doelstellingen gerealiseerd waren en dat we toe waren aan de volgende stappen op weg naar het professionaliseren van de turnsport. Daarvoor moesten we een aantal ingrijpende veranderingen doorvoeren op meerdere vlakken: organisatie, implementatie, exposure, training, personeel, financiën, opleiding en begeleiding, enzovoorts. TURNZ staat letterlijk voor draaien / omdraaien / veranderen / anders doen.
 

Een van de oude doelstellingen was dat TSA een of meerdere satellietclubs zou oprichten in de regio. In deze clubs zou de visie van TSA en het turnproduct aangeboden worden zoals bij de moederclub in Amsterdam gebruikelijk was. Turning Spirit Almere was de eerste. Na een jarenlange samenwerking kwam er een bestuurswisseling in Almere; waarbij het nieuwe bestuur een zelfstandige koers inzette met een eigen programma en aanpak; zonder dat men de naam Turning Spirit wilde opgeven. Met onze nieuwe naam TURNZ willen we duidelijk maken dat ‘Amsterdam’ en ‘Almere’ nu twee zelfstandige verenigingen met een eigen karakter zijn.

Kennis halen en delen

‘Turning Spirit Amsterdam’ zegt dat er een vereniging in Amsterdam is die doet aan gymnastiek en turnen. Echter het is nu niet meer de club alleen die van belang is, maar de gehele turnsport in al zijn facetten, voor heel Amsterdam en alle mensen die daarmee bezig zijn. Zo hebben we de plaats TURNZ gecreëerd (TURN Z is een afkorting van Turn Zone, een plaats waar geturnd/gedraaid wordt) waar MEER gaande is dan alleen lessen en training in gymnastiek en turnen: een plaats waar kennis gehaald en gedeeld kan worden.

Alle verenigingen in Amsterdam moeten gebruik kunnen maken van wat er binnen TURNZ gebeurt: TURNZ is een plaats waar optimaal getraind kan worden (op Olympisch niveau), waar opgeleid wordt tot wedstrijdturnen, waar breedtesport-lessen in turnen gevolgd kunnen worden, waar leiding geschoold of bijgeschoold kan worden, waar inspiratie opgedaan kan worden, waar andere gymnastisch verwante activiteiten plaats kunnen vinden (trampoline springen, tissue klimmen, paaldansen, tricking, free running etcetera), waar werkgelegenheid gecreëerd wordt , een plek die ook door andere clubs gebruikt/gehuurd kan worden, enzovoorts. Vandaar ook de TURNZAcademy en het topsport plan TURNZ to the Top. 
 
 Waar Turning Spirit meer op zichzelf stond en werkte, wordt het nu tijd om meer in contact te komen met instanties als de KNGU, DMO, Stichting Topsport Amsterdam, LOOTschool het Caland Lyceum, NOC-NSF en het door onszelf opgerichte orgaan Turnstad Amsterdam, die belangen behartigt van alle aangesloten gymnastiekverenigingen in Amsterdam. Met het wisselen van naam willen we ook de andere intenties benadrukken.

Over BOUNZ

Het trampoline-centrum BOUNZ is als idee ontstaan door onze jarenlange ervaring met trampolinewerk in turnen als voorbereiding op een gezonde algemene motorische- en specifiek gymnastische ontwikkeling (coördinatieve scholing). Dit middel is erg populair onder kinderen en is een zogenoemde rijke vorm van bewegen (je moet je flink inspannen hierbij maar de plezierfactor is erg groot). In onze huidige tijd leek ons dat van groot belang om dit middel voor veel mensen bereikbaar te krijgen. Het idee is inmiddels gerealiseerd en in de naamgeving TURNZ-BOUNZ wilden we het verband laten voortleven. BOUNZ is inmiddels een volledig zelfstandig opererende stichting.

Sponsoren

Contact

Turnz Amsterdam Gymnastics
Dokter Meurerlaan 7
1067 SM  Amsterdam
recreatie@turnz.nl
Terug naar boven