Pedagogische visie

TURNZ volgt in de opleiding van getalenteerde sporters de prestatiegedrag en fysieke leerlijnen zoals die uitgezet zijn door de KNGU met specifieke TURNZ interpretaties. Het trainersteam van TURNZ is divers in achtergrond en leeftijd. Zij hebben bij elkaar een enorme berg aan ervaring. In uitwisseling met elkaar worden jaarlijks de trainingsprogramma's ontwikkeld, de groepsindeling en zaalplanning gemaakt. Ieder jaar worden deze voor de start van het nieuwe seizoen gecommuniceerd met de ouders.

In het werk met de sporters staat het individu centraal. Met de energie die de sporters in de turnsport stoppen, proberen wij hen op een veilige en positieve wijze te begeleiden in hun persoonlijke groei en op hun weg naar het bereiken van volwassenheid. We streven naar het grootbrengen van gezonde, zelfstandige en verantwoordelijke personen met kennis en vaardigheden die helpen bij de invulling van een ‘rijk’ leven. Dit houdt in dat zij binnen de sport - en daarbuiten, klaar zijn voor nieuwe uitdagingen, kunnen omgaan met verlies en tegenslag, initiatiefrijk zijn, sociaal vaardig zijn, doelen kunnen stellen, genieten van groei, met een sterk en gezond lichaam, waar zij goed voor kunnen zorgen. Kortom: op weg naar balans! Als dit proces goed verloopt, wordt het mogelijk om het beste uit jezelf te halen en persoonlijke prestaties neer te zetten. En daarmee, als alle elementen samenvallen, ook een topsport-carrière na te streven. 

Bij TURNZ hebben we de volgende wedstrijdniveaus: 
N1 - jeugd I en II - jun/sen/ere = EREDIVISIE nationaal en internationaal = TOPSPORT 
N2 - jeugd I en II 1e div - jun/sen/1e div = 1e DIVISIE = NATIONALE wedstrijdsport 
N3 - jeugd I en II 2e div - jun/sen/2e div = 2e DIVISIE = NATIONALE wedstrijdsport* 
N4 - jeugd I en II 3e div - jun/sen/3e div = 3e DIVISIE = NATIONALE wedstrijdsport

REGIONALE wedstrijdsport 
D1, D2 - 4e divisie
D3, D4 - 5e divisieD5
D6 - 6e divisie
 
* Op dit moment bieden we geen N3 aan, wel 2e divisie vanaf jeugd. 

Bij TURNZ geloven we in een lange en duurzame sportontwikkeling/carrière. Dit vormt samen met het plezier de basis om de zware en gecompliceerde turnsport tot op hogere leeftijd te kunnen blijven beoefenen. 

Gedurende de trainingsperiode bij TURNZ is overstappen tussen verschillende niveaus mogelijk en gebeurt dat het meest in de jongere leeftijdsgroepen. Per seizoen wordt bekeken wat op dat moment haalbaar is en in welk niveau een kind het best op zijn plaats is om langdurig plezier in de sport te houden. Bij tussentijdse instroom binnen de organisatie wordt eerst een proefles gedaan en daarna besloten of en hoe lang de proefperiode is. Dit geldt ook voor zij-instroom uit andere clubs.
Footer
Terug naar boven