Contributie wedstrijdsport

De belangen van de wedstrijdsporters van TURNZ zijn ondergebracht in de Stichting Turning Spirit Amsterdam. 

Vastgesteld is dat de contributieverplichting van selectieleden voor een heel seizoen geldt.


Ook als je eerder dan het einde seizoen stopt dan geldt de verplichting om het volledige bedrag te betalen. Dit om te voorkomen dat andere leden de kosten moeten dragen die hiermee gemoeid zijn.

Contributie 2018-2019

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging heeft op 12 december 2018 ingestemd met de volgende contributie tarieven ingaande 1 januari 2019:

Contributie wedstrijdsport

Niet inbegrepen in deze tarieven zijn:

 • Bondscontributie.
  Momenteel bedraagt deze € 22,00 (tot 16 jaar) resp. € 27,00 (16 jaar en ouder) per jaar (2019).
  De bondscontributie wordt per kalenderjaar geïnd.

 • Wedstrijdgelden.

 • Kleding.

 • Trainingsstages.

 • Bij de eerste factuur van een nieuw lid wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 • Eventuele administratieve lasten.

Betaalwijze

De contributie voor de wedstrijdsport wordt in 12 (maand), 4 (kwartaal) of per jaar geind. Bij voorkeur via automatische incasso, maar per nota is ook mogelijk. U geeft zelf de betaalwijze op via het aanmeldformulier of bij wijziging stuurt u een mailtje naar administatie@turnz.nl.

Administratieve lasten

Om de administratieve werkdruk te verlichten en het volume achterstallige betalingen terug te dringen, heeft de Ledenvergadering van 24 februari 2016 voor de volgende maatregelen gestemd, die per 1 maart 2016 van kracht worden:

 • Het seizoen loopt van 1 september tot 31 augustus. Als er eerder gestart wordt met de training en je bent net lid geworden dan worden deze uren in augustus in rekening gebracht.

 • Als een incasso geweigerd wordt om administratieve, technische redenen of ingetrokken wordt (storno), dan worden administratieve kosten à € 5,00 in rekening gebracht (en wordt uiteraard een herinnering gestuurd);

 • Als leden via nota/kas betalen dan wordt € 5,00 per nota aan administratiekosten in rekening gebracht;

 • Als een nota niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, dan worden administratieve kosten à € 5,00 in rekening gebracht (en wordt uiteraard een herinnering gestuurd).

 • Als een aanmaning (2e herinnering) wordt gestuurd, wordt tevens € 5,00 in rekening gebracht;

 • Wordt na de aanmaning niet binnen de termijn betaald, dan wordt het dossier overgedragen aan het incassobureau.

Tegemoetkoming

In sommige gevallen is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de contributie >

Footer
Terug naar boven