Communicatie

 
Openheid en transparantie
Met vragen en opmerkingen kun je bij TURNZ altijd terecht. We staan voor een open en transparante communicatie. We doen aan hoor en wederhoor. Trainers en ouders/verzorgers moeten elkaar kunnen vinden. Zij hebben beiden veel te maken met de sporter en kunnen elkaar ondersteunen. Wel is het belangrijk de juiste weg te kiezen. 
 
Communicatiemiddelen
  • Korte mededelingen kunnen voor aanvang van de training aan de trainer gedaan worden;
  • Whatsapp gebruiken we voor korte boodschappen en afmeldingen. De Whatsapp-groepen per team worden ook gebruikt voor mededelingen van de trainer;
  • Is er iets gebeurd in de training, snap je iets niet in de communicatie of zijn er andere gedachten die je wilt delen, stuur dan een e-mail. De trainer zal deze vorm van communicatie eveneens gebruiken om zaken bespreekbaar te maken en documenten te delen.
     
We kiezen voor e-mail, omdat dat een medium is waar je rustig je gedachten kunt formuleren en de ontvanger rustig over de inhoud kan nadenken. Verder voorkomen we hiermee dat de trainer niet vlak voor of net na de intensieve training te veel zaken te verwerken heeft. Naar aanleiding van het bericht wordt er actie ondernomen: er komt een bericht terug, er wordt telefonisch contact opgenomen en/of een afspraak  gemaakt voor een ontmoeting. Mocht de inhoud van de e-mail snel handelen vereisen, omdat er bijvoorbeeld de volgende dag alweer een training is, dan kun je een Whatsapp aan de trainer sturen dat je gemaild hebt.
    
Training-specifieke zaken kunnen naar de trainer (voornaamtrainer@turnz.nl), andere zaken naar TURNZ-interne-communicatie waar momenteel Femke Lutgerink verantwoordelijk voor is: femke@turnz.nl  
 
Voortgangsgesprekken
De gesprekken worden door de trainers samen met de ouders/verzorgers ingepland. Een gespreksverslag komt in het persoonlijke dossier van de sporter. Dit dossier wordt bijgehouden door de trainer en is inzichtelijk voor sporters en hun ouders/verzorgers, alsook voor andere trainers van het verantwoordelijke trainersteam. Als de sporter naar een andere trainer of club gaat, dan wordt het dossier na goedkeuring van ouders/verzorgers en sporter, overgedragen.
 
Onderbouw- en middenbouw
Voor de onder- en middenbouw is er twee keer per jaar een individueel voortgangsgesprek tussen ouders en trainers; en waar mogelijk/wenselijk is ook de sporter aanwezig. Het eerste gesprek vindt plaats voor aanvang van de inschrijving voor het wedstrijdseizoen en het tweede gesprek aan het einde van het wedstrijdseizoen. 
 
Kinderen in de middenbouw die in dat betreffende trainings/wedstrijdseizoen naar de middelbare school gaan, hebben een eigen voortgangstraject, omdat zij schoolkeuzes moeten maken. Het voortgangsgesprek vindt eind januari plaats.
 
Junioren en senioren
Bij de junioren en senioren is één gesprek aan het einde van het seizoen meestal voldoende. Maar daar geldt dat als er aanleiding is voor meerdere tussentijdse gesprekken, dat altijd mogelijk is op aanvraag van trainer(s), sporter en/of ouders/verzorgers.


Ouders/verzorgers-bijeenkomsten
Ten minste een keer per jaar vinden er ouders/verzorgers-bijeenkomsten plaats, voor zowel nieuwe ouders/verzorgers als ouders/verzorgers die al een tijdje meedraaien. Hierin wordt gecommuniceerd over lopende zaken en wordt de mentale begeleidingslijn gevolgd aan de hand van thema’s, onder meer gevoed door de klankbordgroep.
 
 
Klankbordgroep
Onder leiding van TURNZ-interne-communicatie (momenteel Femke Lutgerink) wordt er momenteel een klankbordgroep gevormd die bestaat uit een aantal ouders uit de diverse wedstrijdgroepen. Hierin wordt (on)gevraagd advies geformuleerd en thema’s geagendeerd voor de ouders/verzorgers-bijeenkomsten en trainersmeetings.
Footer
Terug naar boven